home » O firmě
O firmě

Firma MONTIFER s.r.o. vám může nabídnout:


  • výrobu a montáž ocelových konstrukcí
  • výrobu a montáž strojních zařízení
  • dodávku a montáž potrubních rozvodů (zajišťováno ve spolupráci se smluvními partnery)
  • opravy a rekonstrukce
  • demontáže
  • povrchové úpravy
  • obchodní činnost
  • dělení plechů - laser, plasma, autogen

Zvláště upozorňujeme na naši speciální nabídku:Firma MONTIFER s.r.o. byla založena v roce 1995. Potenciál našich zaměstnanců však čerpá z mnohaletých zkušeností v oboru, získaných předchozím působením.

Naše společnost zavedla již v roce 2002 systém managementu kvality odpovídající normám ISO. V současné době vlastníme CERTIFIKÁT ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, včetně norem ČSN EN 1090-1, 1090-2, ČSN ISO 4301-5, 9374-5 pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí, výrobu dílců pro stroje a zařízení a výrobu a montáž mostových jeřábů .

Pro zajišťování výroby disponuje firma vlastním týmem 110 zkušených pracovníků a odpovídajícím strojním vybavením.

Výrobní prostory, které má firma k dispozici činí 6.000 m2.

Naší snahou je realizace představ a plánů ve všech oblastech průmyslu. Za účelem splnění tohoto vysokého cíle máme mimo jiné také uzavřeny dohody s dalšími společnostmi, které mohou rozsah naší práce rozšířit o další požadované činnosti k zajištění provedení celkového projekčního zámyslu.

Součástí našich stránek je samozřejmě referenční listina našich výrobků a již realizovaných akcí.

O kvalitě naší práce však rádi přesvědčíme i Vás. Jako zodpovědná firma Vám předem garantujeme zajištění objednaných činností na vysoké odborné úrovni ve Vámi požadované kvalitě a ve smluvním termínu. Součástí předaného díla bude předávací dokumentace a celé dílo bude splňovat platné zákony, předpisy a vyhlášky.


MONTIFER s.r.o.

Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Naše firma zaměstnává zaměstnance na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.

Odkaz na webové stránky projektu
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projek ty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji


MONTIFER s.r.o.